หน้าแรก | สมุดบันทึกความดี | หนังสือ | วิธีใช้ | คณะผู้จัดทำ | ผู้ดูแลระบบ

วิธีใช้

1. เรียกเว็บไซต์ http://goodnote.charoensin.ac.th แล้วคลิกที่ สมุดบันทึกความดี

 


2. คลิกที่ สมัครสมาชิก

 


3. กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม Submit

 


4 . กรอกชื่อบัญชี และรหัสผ่านที่ได้สมัครเอาไว้ แล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ

 


5. โปรแกรมจะนำท่านเข้าสู่ สมุดบันทึกความดีออนไลน์

 


5. คลิกที่ช่องระบุวันที่ โปรแกรมจะแสดงปฏิทินขึ้นมา ให้เลือกวันที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Submit

 


6. โปรแกรมจะนำไปสู่การบันทึก ให้คลิกปุ่ม เริ่มเขียนบันทึก

 


7. เขียนบันทึกความดีตามความเป็นจริง แล้วคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

 


8. โปรแกรมจะแสดงรายการความดีที่ได้บันทึก พร้อมทั้งคำนวณคะแนนให้